สายการผลิต

Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 0Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 1Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 2Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 3Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 4Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 5Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 6Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 7Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 8Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 9Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 10Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 11Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 12Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 13Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 14Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 15

Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 16Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 17Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 18Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 19Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 20Zhongshan Hongde decorative Material Co,.ltd สายการผลิตของโรงงาน 21

OEM/ODM

Hongde ให้บริการ OEM และ ODM

วิจัยและพัฒนา

Hongde มุ่งเน้นไปที่การพัฒนาผลิตภัณฑ์ HPL Furniture เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่มีอยู่และสำหรับตลาดใหม่